کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق با40%تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:دکان پیتزا مرداویج با 25% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:سوپر کاج فلکه ارتش با 5% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:مرکز لیزر آرتا خاقانی با 20% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:داروخانه دکتر معنوی با 4% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان : شهربازی صفه با 45%تخفیف پذیرنده شد
زرین شهر:مرکز مشاوره ترنم با 15% تخفیف پذیرنده شد
فولادشهر:نوشت افزار اندیشه با 13% تخفیف پذیرنده شد
فولادشهر:پیتزا پرک با 15%تخفیف پذیرنده شد
فولادشهر:آزمایشگاه مهر یاوری با 8%تخفیف پذیرنده شد
تهران :سینما گالری ملت با 20% تخفیف پذیرنده شد
تهران :مجتمع عمران پویا با 30% تخفیف پذیرنده شد
تهران :رستوران سنتی برج میلاد با 10%تخفیف پذیرنده شد