اصفهان:استخر هتل سفیر با 40% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:هتل پارتیکان با 25%تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:هتل ستاره با 18%تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:غذای ترکیه اسماعیل پاشابا12% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:هایپر مارکت ایهام با 10% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:فست فود اسپانه با 10% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان:رستوران پیام با 5% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان : رادیولوژی بامداد  با 10%تخفیف پذیرنده شد
اصفهان :مطب دکتر رجایی با 20% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان :رستوران خاجیک با 10% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان :سوپرموادغذایی پارسا با 5% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان :هایپر مارکت بیستون با 10% تخفیف پذیرنده شد
اصفهان :فست فود اسپانه با 10% تخفیف پذیرنده شد